Jump to content

Toggle Scoreboard
ibProArcade Scoreboard

ManaSa has obtained a high score of 8601 Today, 11:36 PM Playing Offsides Eight Play Now!                Kaanchana Maala has obtained a high score of 9890 Today, 11:21 PM Playing Cheesy Play Now!                ManaSa has obtained a high score of 553 Today, 11:14 PM Playing Avalance Bull Play Now!                P.K. Pavanayi has obtained a high score of 2410 Today, 11:11 PM Playing Maeda Path Play Now!                ManaSa has obtained a high score of 18790 Today, 11:04 PM Playing Maeda Path Play Now!                
Photo

Ganga - V Madhusoodanan Nair (Kavitha)

Ganga - V Madhusoodanan Nair (Kavitha) - Lyrics Ganga - Lyrics

 • Please log in to reply
10 replies to this topic

#2192243 ღ Vavachii ღ

ღ Vavachii ღ

  Cerelac Babe

 • Star of Star
 • 26,120 posts
 • Gender:Female
 • Country: Country Flag
 • Current: Country Flag

Posted 16 May 2012 - 10:52 AM

Ganga

V Madhusoodanan Nair

 

 

നിന്നെ കുറിച്ചാര് പാടും -ദേവി
നിന്നെ തിരഞ്ഞാര് കേഴും
സ്മൃതിയിലും പുണ്യം തളിക്കുന്ന ഗംഗേ ...
വരള്‍ നാവ് താഴുമീ വംശ തീരങ്ങളില്‍
നിന്‍ നെഞ്ചിനുറവാര് തേടും....

 
 
അരികെ  വെണ്‍ തിങ്കളിൽ
തേനുണ്ണുവോരുണ്ട്
 വിരിവച്ചു വാഴ്ചകൊരുങ്ങുവൊരുണ്ട് 
നിമിഷനിധിയെണ്ണി പഴംതുണി കിഴികെട്ടി 
നിലവറ നിറക്കുന്നവൈശ്രവണനുണ്ട് 
 
ഭക്തന്റെ വീര്പ്പും വിയര്പ്പും 
പൊലിപ്പിച്ചു ഭുക്തിക്കൊരുങ്ങുന്ന ഭൂതഗണമുണ്ട്
 
ചെറ്റുംമറക്കാത്ത നാണത്തിനാൾ
 ബ്രഹ്മവിദ്യക്ക് ഭാഷ്യംചമക്കുവോരുണ്ട് 
ദുഷ്ടതന്ത്രങ്ങളിൽ സിദ്ധിയേറ്റി
 
കപിലധ്രിഷ്ടികൽ നേടിചമഞ്ഞിരിപ്പോരുണ്ട് 
 
ഇവിടെയീച്ചുടലയെ വിഭൂതിയാക്കി 
ഇവിടെയീച്ചുടലയെ വിഭൂതിയാക്കി
തിലകമിരുനെരവും ചാരത്തി 
നാമം ജപിക്കുന്ന നാഭിയിൽനാദം 
വിശന്നു വിളികൂട്ടുന്ന ഞങ്ങളുണ്ട്
ഭാരതീയരുണ്ട്...
എങ്കിലും
നിന്നെ കുറിച്ചാര് പാടും ദേവി
നിന്നെ തിരഞ്ഞാര് കേഴും 
നവ സര്ഗ ശൈലിക്ക് ശ്രീഗോമുഖം 
തെളിച്ചൊരു പക്വശാഖയിട്ടോഴുകി നീ , 
ഒഴുകി നീ വിരജിച്ച ത്രി പഥങ്ങളിൽ 
മണ്‍ ഞരമ്പുകളിൽ ജീവിത
ക്രമതാള സംഹാരസൃഷിസ്ഥിതികളിൽ..
ചിതലുംചെതുമ്പലും വ്യാളീവിലങ്ങളും
ചകിതസ്വപ്നങ്ങളും ഞങ്ങൾപെരുക്കവേ 
ഹിമപുഷ്പ കങ്ങണവും ഊരി 
തപസിന്റെ ഗിരി ഗുഹയിലെങ്ങോ 
നിഗൂടതയിലെന്ഗോ നീ പതിതപാവനി
മറഞ്ഞതാണോ ഹോമ
നീലജട നിന്നെയുമോളിച്ചതാമോ 
 
ഗംഗേ... തപ ശാന്തി തീർത്ത സംഗെ ..
എന്റെ ഹൃദയവിശ്വത്തിലെ ചെറുകുന്നിമണികളിൽമൃദുലയാണ-
തുലയാണീ ഭൂമി ഇവളെയൊരു കനലയെരിച്ചതും ഇവന് തന്നെ 
ക്കല്മാഷ കറയിൽ എരിയിച്ചതും ഇവന് തന്നെ 
വീണ്ടുമീ കനലിനെകവിതയായ് വിരിയിചെടുക്കുവാൻ 
ചമതയിലോരംബിളി പൊന്കല വിടര്തുവാൻ 
ഇവിടെ തപസ്സിനിന്നര്ക് നേരം ..
ഇവിടെ തപസ്സിനിന്നര്ക് നേരം.....
 
ഇരുളും വെളിച്ചവും സമ രേഖയാണെന്നും
 അല്ലെന്നുമോതിയും തന്നെയും മേധകൾ 
ആവികൾ ചുമകുന്ന മര്ത്യയന്ത്രങ്ങളിൽ
 ജീവന തുരുംബിച്ചടര്ന്നു വീഴ്കെ 
ആ ഗാനാമൃതതിന്നുനാവുനീട്ടി 
കിളിപൂങ്കുയിൽഅമ്ലബാഷ്പ്പംതുടക്കെ 
ഇവിടെ തപസ്സിനിന്നാർക്കുൻ നേരം 
 
ചെറുമിഴിപൂവിന്റെ ഇതള്  തുറക്കാൻ 
പെറ്റു നോവാൾപിടകുന്ന കുമ്പതൻ-
ഉദരത്തിൽ ദുഃഖങ്ങൾ പാളിടാൻ വേദന 
വക്ര പെരുമ്പറ പെറ്റു പെരുകുമ്പോൾ 
ഇവിടെ തപസ്സിനിന്നര്ക് നേരം
 
ഒരുതുള്ളി ഒരുതുള്ളി 
എന്നുകേണാകാശമരുഭുമി 
താണ്ടുന്നകാറ്റിന്റെ ഒട്ടകം
 തിന്നാൻതരിംബുമില്ലെങ്കിലും 
കരയനെടുതൊരു സ്വര ബാഷ്പ്പവും 
 ക്രൂര നഖമാര്ന്നോരീ കഴുകാനും 
ഇവിടെ തപസ്സിനിന്നാർക്കുൻ നേരം 
 
നീലിമക്കപ്പുറതാതുരഹതിക്ക് ശിവതേജസ്സു 
പോറ്റിയൊരു നിന്റെതീരങ്ങളിൽ...
ആണവ ചിതയിലാത്മാവിൻ ജഡം വച്ച് 
വായ്കരിയിടാതലച്ചോറുകൾ വച്ച് 
കട്ട തലക്കലീ മണ്‍ കുടമുടച്ചു ചുവടു വക്കേ
ഇവിടെ തപസ്സിനിന്നാർക്കുൻ നേരം 
 
സത്യതിനോതൊരു തപമില്ല പോല്ൽ,
ആത്മശാന്തി പോലൊരു ബന്ധു വേറില്ല പോൽ ...
തലമറ്റുതുണയറ്റു,താവഴി കൂററ്റ്
 തടപൊട്ടിയൊഴുകുന്നു മാനുശ്യതം 
പിന്നെ ഹിമശൈലമേത് ശിവജടയെത് ?
 ത്യാഗമെഹിതമെന്നറിയുന്ന ഋഷിഹൃദയമേത്‌...
ഏതോ പുരാവൃതതമധുരം കനകുന്ന
 വര്ത്തമാനത്തിന്റെ നാക്കിലയിൽനിന്ന്
ഞാനൊരുവറ്റുതപ്പിപെറുക്കി മിഴിനീര് തൊട്ട് 
പിതൃതര്പ്പണതിനോരുങ്ങവേ 
ഇതുപോലുമിനിവേണ്ട വേണ്ടെന്നു ചോല്ലുന്നതാര് ...
വിഷ ഗര്ഭാതിലുരുവാര്ന്ന ബാലനോ കഠിന ശിലയിൽ 
തപം ചെയ്ത ഋഷി വര്യനൊ
 ഭ്രമണ ചക്രത്തിൽ നിന്നൂര്ന്നു വീണ ഭൂഗോളമോ ...
 
എവിടെ തപം ചെയ്യുമിവിടെ
ഒരു സൂചിക്ക് പഴുതറ്റൂതിപറമ്പിൽ സ്ലാഘ്മലി ചുവടെങ്കിലും 
തേടിയലയുന്ന വര്കെന്നും അലയാൻ വിധി 
മിഴികലുഴിയാൻ വിധി വിധിയിലുരയുന്നോരീ 
മൌനമ്രിതി ശിലാഖന്ന്ടത്തിൽ കുതികാൽ ചവിട്ടി 
ഞാനഴകിന്റെ ആഴതിലെങ്ങൊ 
 കമണ്ടലുവിലെന്ഗോ നിറയുന്ന ഗംഗ ,
 
വിശ്വം വഷകാരമാക്കി എന്പ്രാണൻ 
എന്സഹസ്രാരവിന്ദുവില് ഉണർത്താവേ
ബ്രഹ്മഗിരി ശിഖരതിലെന്ഗോ 
രുദ്രതംബുരുഉണര്ത്തുന്നമന്ത്രം 
വന്മദ ശരീര മെരിയുന്ന ചാമ്പലിൽരൗദ്ര
താണ്ടവം ഉനര്ന്നാടുമഗ്നിമേഘം 
ശൈവശക്തികളിയടുന്ന 
വൈകുണ്ടത്തിൽശേഷന്റെ 
 തല്പതിലൊരു വിഷ്ണു ഭാഗം 
 
ഹരി പാദ നഘരം എന ഹൃദയതിലാഴുമോ...
ഹര ജൂഡമാം ബോധം തുരക്കുമോ 
ജീവന്റെ നിശ്ചല കമണ്ടലു തുളുംബുമോ
 
നീ ഉണര്ന്നോഴുകുമോ ഗംഗേ ....
നീ ഉണര്ന്നോഴുകുമോ ഗംഗേ ........

 

 

 

 

 

 

Ninne kurichaaru paadum devi ninne thiranjaaru kezhum

Smruthiyilum punyam thalikkunna gange ….... 2

Varal naavu thaazhumee vamsha theerangalil

Nin nenjinuravaaru thedum ..........…. 2


Arike ven thinkalil thenunnuvorund

Viri vachu vaazhchakkorunguvorund ...

Nimisha nidhi enni pazhamthuni kizhi ketti

Nilavara niraykkunna vaisravananund


Bhakthante verppum viyarppum polippichu

Bhukthikkorungunna bhootha ganamund


Chettum maraykaatha naanaththinaal

Bhrahma vidyakku bhaashyam chamaykkuvorund


Dushta thanthrangalil siddiyetti

Kapila drushtikal nedi chamanjiripporund


Ivide ee chudalaye viboothiyaakki .......2

Thilakamiruneravum chaarthi naamam japikkunna

Naabhiyil naadam vishannu vili koottunna

Njangalund bhaaratheeyarund……….

Njangalund bhaaratheeyarundenkilum

Ninne kurichaaru paadum…………2


Nava sargga shylikku sree gomukham thelichoru pakwa shaakhayittozhuki nee……..2


Ozhuki nee virajicha thripadangalil………..2

Man njarmbukalil jeevitha kramathaala samhaara

Srushti sthithikalil


Chithalum chethumbalum vyaaleevilangalum

Chakitha swapnangalum njangal perukkave

Hima pushpa kankanavumoori

Thamassinte giri guhayilengo nigoodathayilengo

Nee pathitha paavani maranjathaano ..2

Vyoma neela jada ninneyum olichathaano........2


Gange thapa shaanthi theertha sange.......2

Ente hrudaya vishwathile cheru kunni manikalil

Mridulayaanathulaanee bhoomi


Ivale oru kanalaayerichathumivan thanne

Kanmasha karayileriyunnathum ivan thanne


Veendumee kanalile kavithayaay viriyechedukkuvaan

Chamathayilorambili pon kala vidarthuvaan


Ivide thapassininnaarkku neram……….2


Irulum velichavum sama rekhayaanennum-

allennum Othiyum thalliyum medhakal

dina raathra hrudayam thurannu

methyaawshathe neduvaan

ullil karinkadal theerkkave

ashwa saha shayanathiloozham thirakkave

ivide thapassininnaarkku neram …….2


aavikal chumaykkunna marthya yanthrangalil

jeevan thurumbichadarnnu veezhke

saama gaanaamamruthathinnu naavu neettum kili poonkaralil

amla baanam thulaykke ….


Ivide thapassininnaarkku neram……..2


Cheru mizhi poovinte ithal thuraykaan

Eettu novaal pidaykkumee thumba than udarathil

------------------------------------------------------------------------


Vakra perum paatta pettu perukumbozhum

Ivide thapassininnaarkku neram…2


Oru thulli oru thulli ennu kenaakaasha maru bhoomi thaandumee kattinte ottakam ….2


Karayaaneduthoru swara baashpavum doore nakhamaarnna kazhukan kavarnnu pokumbozhum


Ivide thapassinnaarkku neram ……2

Neelimaykkappurathaasura …………………. Shiva thejassu pottiyoru ninte theerangalil


Aanava chithayil aathmaavin jadam vach vaaykkariyidaan thalachorukal methich

Katta thalaykkalee man kudamudaykkuvaan kacha ketti chuvadu vaykke


Ivide thapassininnaarkku neram ….2


Sathyathinothoru thapamillla polum

Aathma shaanthi poloru bandhu verilla pol


Thapamattu thunayattu thaavazhi koorattu

Thala pottiyalayunnu maanushyakam


Pinne hima shylameth hima jadayethu

Thyaagame hithamennariyunna rishi hrudayameth


Etho puraavrutha madhuram kanaykkunna varthamaanathinte naakkilayil ninnu

Njaan oru vattu thappi perukki mizhi neer thottu pithru tharppanathinorungave

Ith polum ini venda vendenn chollunnathaaru


Visha garbhathiluruvaarnna bhoopaalano

Kadina shilayil thapam kond punyavaano

Bhramana chakrathil ninnoornna bhoogolamo


Evide thapam cheyyumivide …..2


Oru soochikku pazhuthilla varuthi parambukalil

-------------- chuvadenkilum thedi alayunnavarkkennum alayaan vidhi

Mizhikaluzhiyaan vidhi ….vidhiyilurayunnoree mouna mruthi shilaa khandathil

Eri kaal chavutti kudanju njaan azhalinte mashi ittu nokkumbol

Aazhaththilengo kamandaluvil urayunna gangaa…


Vishwam …………maakki en praanan ee vaakkin sahasraara bindhuvilunarthave…2


Bhrahma giri shikharamathl engu ninno rudra thamburuvunarthunna manthra naadam


vanmada shareeram eriyunna chaaram roudra thaandavamunarnna naadumagni melam


Shaiva shakthiyaliyunna vaikundathil sheshante thalpathiloru vishnu suprabhaatham


Hari paada nagaram en hrudayathilaazhuvo hara jadaa choodamaam bodham thuraykkumoJeevante nishchala kamandalu thulumbumo


Nee unarnnozhukumo gange


Nee unarnnozhukumo gange …………..


Edited by ღ Vavachii ღ, 13 January 2016 - 05:21 PM.

 • PanChara KuNChu, Moideen AlexandeR and Pattaalam Purushu like this

#2 LiNeMan LoNapPan

LiNeMan LoNapPan

  Nokkukutti

 • Premium Member
 • 6,834 posts
 • Location:Oman
 • Gender:Male

Posted 16 May 2012 - 11:58 AM

very nice poem... thank you for sharing


Users Awards

#3 Malar

Malar

  Winner of PPH Season-2

 • Sr Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 24,007 posts
 • Location:ആഴക്കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിലെ പവിഴ കൊട്ടാരത്തിൽ
 • Interests:Love music
 • Gender:Female
 • Country: Country Flag
 • Current: Country Flag

Posted 29 November 2015 - 08:18 PM

ഗംഗ ....വി മധുസൂദനന്‍ നായര്‍ 
 
 
 
 
 
 
നിന്നെ കുറിച്ചാര് പാടും ദേവി 
 നിന്നെ തിരഞ്ഞാര് കേഴും 
സ്മ്രിതിയിലും പുണ്യം തളിക്കുന്ന ഗംഗേ.
വരൽനാവുകേഴുമീ വംശതീരങ്ങളിൽ
 നിന്നെഞ്ചിനുറവാരു തേടും.
 
Hidden Content
You'll be able to see the hidden content once you reply to this topic.

Edited by Malar, 19 December 2015 - 01:34 PM.

 • VIncenT GomeZ, Vidals Baalan, Pattaalam Purushu and 1 other like this

#4 Vidals Baalan

Vidals Baalan

  Ottaka Mothalali of PP

 • Premium Member
 • 9,386 posts
 • Location:റിയാദ്
 • Gender:Male
 • Country: Country Flag
 • Current: Country Flag

Posted 29 November 2015 - 08:23 PM

nice share malareyyy :super: #5 Pattaalam Purushu

Pattaalam Purushu

  Purushu Of the Year

 • Jr Moderators
 • 12,138 posts
 • Location:peepeeeee
 • Interests:addict with PP
 • Gender:Male
 • Country: Country Flag
 • Current: Country Flag

Posted 29 November 2015 - 09:50 PM

malar madam..

good work

thanks a lot#6 ღ Vavachii ღ

ღ Vavachii ღ

  Cerelac Babe

 • Star of Star
 • 26,120 posts
 • Gender:Female
 • Country: Country Flag
 • Current: Country Flag

Posted 30 November 2015 - 11:09 AM

kashtappettu paad pettu njaan typiya ente post engane second aayi :think: :@ :ohno:
Users Awards

#7 VIncenT GomeZ

VIncenT GomeZ

  Best Boy of PP - 2012

 • ManagemenT
 • 7,477 posts
 • Location:root
 • Gender:Male
 • Country: Country Flag
 • Current: Country Flag

Posted 30 November 2015 - 07:45 PM

kashtappettu paad pettu njaan typiya ente post engane second aayi :think: :@ :ohno:

Kavitha malayalathil edunath thanna nallathu :@ 

Adhyam ethu delete cheyyanna karuthiye :pray: vavachechi aayond :theri: urappa athonda cheyyanje :odikko:


 • ღ Vavachii ღ likes this


Users Awards

#8 ღ Vavachii ღ

ღ Vavachii ღ

  Cerelac Babe

 • Star of Star
 • 26,120 posts
 • Gender:Female
 • Country: Country Flag
 • Current: Country Flag

Posted 01 December 2015 - 11:10 AM

Kavitha malayalathil edunath thanna nallathu :@

Adhyam ethu delete cheyyanna karuthiye :pray: vavachechi aayond :theri: urappa athonda cheyyanje :odikko:

 

ngaa deletanjath nannaayi allenki ninne njaan konnene :sigh:

ppyl Njaan B) kavitha section thodangiya timil vere sitil onnum poyi copy cheyyaathe irunnu kettu typi undakkeethaa :poda: :beee:


 • VIncenT GomeZ likes this


Users Awards

#9 Mullankolly Velayudhan

Mullankolly Velayudhan

  Best Boy of PP

 • Royal Member
 • 16,858 posts
 • Location:Thiruvananthapuram
 • Gender:Male
 • Country: Country Flag
 • Current: Country Flag

Posted 11 January 2016 - 05:31 AM

kavitha lyrics nokkaan vannathanu njan#10 ღ Vavachii ღ

ღ Vavachii ღ

  Cerelac Babe

 • Star of Star
 • 26,120 posts
 • Gender:Female
 • Country: Country Flag
 • Current: Country Flag

Posted 11 January 2016 - 10:56 AM

kavitha lyrics nokkaan vannathanu njan

 

ohoo :sneaky: ormma undo pp okke :beee:
Users Awards

#11 drgopan

drgopan

  Nokkukutti

 • Members
 • 1 posts
 • Gender:Male
 • Country: Country Flag

Posted 11 January 2016 - 11:25 AM

nannayityndu..nalla kavitha...


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users