Jump to content

Toggle Scoreboard
ibProArcade Scoreboard

shibinas has obtained a high score of 265 Today, 10:57 AM Playing WordTris Play Now!                shibinas has obtained a high score of 3083 Today, 10:44 AM Playing Flash Strike Play Now!                shibinas has obtained a high score of 1000 Today, 10:17 AM Playing Capture The Flag Play Now!                Malabar SultaN has obtained a high score of 6567 Yesterday, 11:55 PM Playing Word Jam Play Now!                shibinas has obtained a high score of 4139 Yesterday, 08:50 PM Playing Toll Booth Tournamet! Play Now!                
Photo
  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1 Malar

Malar

    ചായക്കട സെക്രട്ടറി

  • Super Moderator
  • 34,219 posts
24,013
Professional
  • Location:ആഴക്കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിലെ പവിഴ കൊട്ടാരത്തിൽ
  • Interests:Music,Rain,Music
  • Gender:Female
  • Country: Country Flag
  • Current: Country Flag

Posted 02 February 2016 - 06:32 PM

ഗീതഗോവിന്ദം

 

( അഷ്ടപദി 2 )

 

രചന:ജയദേവൻ

 

 

 

 

അഷ്ടപദി - രണ്ട്

 
 
 
ശ്രിതകമലാകുചമണ്ഡല ധൃതകുണ്ഡല ശ്രീകൃഷ്ണ!
കലിത ലളിതവനമാല-ജയജയ ദേവഹരേ.
 
ദിനമണി മണ്ഡലമണ്ഡന! ഭവഖണ്ഡന ശ്രീകൃഷ്ണ!
മുനിജനമാനസസഹംസ! ജയ ജയ ദേവഹരേ!
 
കാളിയവിഷധരഭഞ്ജന! ജനരഞ്ജന ശ്രീകൃഷ്ണ!
യദുകുലനളിനദിനേശ! ജയജയ ദേവഹരേ!
 
മധുമുരനരകവിനാശന, ഗരുഡാസന ശ്രീകൃഷ്ണ!
സുരകുലകേളിനിദാന ജയ ജയ ദേവഹരേ!
 
അമലകമല ദളലോചന, ഭവമോചന ശ്രീകൃഷ്ണ!
ത്രിഭുവനഭവനനിധാന ജയജയ ദേവഹരേ!
 
ജനകസുതാകുചഭൂഷണ ജിതഭൂഷണ ശ്രീകൃഷ്ണ!
സമരശമിതദശകണ്ഠ, ജയ ജയ ദേവ ഹരേ!
 
അഭിനവ ജലധരസുന്ദര ധൃതമന്ദര ശ്രീകൃഷ്ണ!
ശ്രീമുഖ ചന്ദ്രചകോര ജയജയ ദേവഹരേ!
 
ശ്രീജയദേവകവേരിദം കുരുതേ മുദം ശ്രീകൃഷ്ണ!
മംഗലമുജ്ജ്വലഗീതം ജയജയദേവഹരേ!
 
 
ശ്ലോകം - ആറ്
 
പത്മാപയോധരതടീ പരിരംഭലഗ്ന
കാശ്മീരമുദ്രിതമുരോ മധുസൂദനസ്യ
വ്യക്താനുരാഗമിവ ഖേലദനംഗഖേദ
സ്വേദാബുപൂരമനുപൊരയതു പ്രിയം വഃ
 
 
ശ്ലോകം -ഏഴ്
 
വസന്തേ വാസന്തീ കുസുമസുകുമാരൈരവയവൈഃ
ഭ്രമന്തീം കാന്താരേ ബഹുവിഹിതകൃഷ്ണാനുസരണാം
അമന്ദം കന്ദ്രപ്പജ്വരജനിത ചിന്താകുലതയാ
ചലദ്ബാധാം രാധാം സരസമിദമൂചേ സഹചരീ.


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users