Jump to content

Toggle Scoreboard
ibProArcade Scoreboard

P.K PavaNay! has obtained a high score of 11145 Yesterday, 10:53 PM Playing Cheesy Play Now!                Eda Sureshe has obtained a high score of 22625 Yesterday, 09:57 PM Playing Jewel Thief World Tour Full Play Now!                Vanampaadi has obtained a high score of 2160 Yesterday, 09:52 PM Playing canyonglider Play Now!                ṠȺƫǎƝ ΧaѴ!℮Я has obtained a high score of 153740 Yesterday, 09:21 PM Playing Jewel Thief World Tour Full Play Now!                sajujay has obtained a high score of 858 Yesterday, 07:29 PM Playing Blocks_2 Play Now!                
Photo

Gunaganagal - N Kumaranasan

ഗുണഗണങ്ങൾ Malayalam Kavitha Malayalam Poem Lyrics Kavitha Lyrics കുമാരനാശാൻ

  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1 VIncenT GomeZ

VIncenT GomeZ

    Best Boy of PP - 2012

  • Premium Member
  • 9,175 posts
  • Location:root
  • Gender:Male
  • Country: Country Flag
  • Current: Country Flag

Posted 03 June 2015 - 10:54 AM

ഗുണഗണങ്ങൾ - എൻ. കുമാരനാശാൻ

കെട്ടിവയ്ക്കുവിനറുത്തു നൽ ഗുണഗണങ്ങ-

               ളാം കൃഷിഫലങ്ങളെ,-
ക്കട്ടിടില്ലതുകൾ തസ്കരൻ, നൃപതി കണ്ടു-
               കെട്ടുകയുമില്ലതാൻ;
ഒട്ടിനിന്ന മുതലും സുഖങ്ങളുമുയർന്ന
               മേന്മയുമകന്നുപോം,
വിട്ടിടില്ലതുകൾ പോകിലും വിമലകാന്തി-
              യാർന്ന ഗുണമാരെയും.Users Awards

Also tagged with one or more of these keywords: ഗുണഗണങ്ങൾ, Malayalam Kavitha, Malayalam Poem Lyrics, Kavitha Lyrics, കുമാരനാശാൻ

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users