Jump to content

Toggle Scoreboard
ibProArcade Scoreboard

Shaji PappaN has obtained a high score of 2100 Yesterday, 08:05 PM Playing Atomica Play Now!                PP BalaN has obtained a high score of 50 Yesterday, 07:02 PM Playing Atomica Play Now!                Sarasu has obtained a high score of 6967 Yesterday, 05:50 PM Playing Manjongg Solitare Play Now!                Sarasu has obtained a high score of 4050 Yesterday, 05:24 PM Playing Burgers N Bombs Play Now!                Ambros Attambomb has obtained a high score of 1400 Yesterday, 10:18 AM Playing Atomica Play Now!                
Photo
 • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1 VIncenT GomeZ

VIncenT GomeZ

  Best Boy of PP - 2012

 • Royal Member
 • 10,063 posts
5,841
Professional
 • Location:root
 • Gender:Male
 • Country: Country Flag
 • Current: Country Flag

Posted 03 May 2015 - 09:43 PM

എന്റെ കവിത - ചങ്ങമ്പുഴ

ഇന്നോളം കാൽച്ചോടൊന്നു പിഴയ്ക്കാതാടിപ്പോന്നൊ- 

രെന്നോമൽക്കവിതേ, നിൻ കാൽകളിന്നിടറുന്നോ? 

എന്തിന്‌?-കലാബോധം തീണ്ടാത്ത കാലിപ്രായർ 
നിൻതാണ്ഡവത്തിൻനേർക്കു നീരസം ഭാവിച്ചിട്ടോ?

 
അതിലത്ഭുതമില്ല, രാജഹംസത്തിൻ ലീലാ- 
സദനത്തിലെ,സ്സുധാസാന്ദ്രമാനസത്തിലെ, 

ഹേമപങ്കജമാദ്ധ്വീമാധുരി മാനിക്കുമോ 

ചേർമണ്ണിൽജ്ജളൂകങ്ങൾ ചികയും പാഴ്ക്കൊറ്റികൾ? 

പാടുവാനവയ്ക്കില്ല പാടവം,മതിമറ- 
ന്നാടുവാ,നാകാശത്തിൽ സ്വച്ഛന്ദം വിഹരിക്കാൻ; 

വെള്ളിമേഘങ്ങൾക്കിടയ്ക്കുദയപ്രകാശത്തി- 

ലുള്ളുണർന്നോമൽച്ചിറകടിച്ചു കൂകിപ്പൊങ്ങാൻ;- 

ആയത്തമാക്കാനഭിനന്ദനാർദ്രാശംസക- 
ളായവയ്ക്കഖിലേശനേകിയില്ലനുഗ്രഹം! 

അതിനാലസൂയതന്നത്യഗാധതയിൽനി- 
ന്നുയരാം സ്വയം,വ്യക്തിവിദ്വേഷധൂമാംശങ്ങൾ. 

കപടസ്സന്ന്യാസത്തിൻ വെള്ളയാദർശം ചുറ്റി- 

ക്കരളിൽക്കറയേന്തി മൗഢ്യമൂർത്തികളായി 

മനസ്സാൽ,വാക്കാൽ,കർമ്മശതത്താൽ നിർലജ്ജമീ 

മഹിയിൽ 'മഹാത്മാ'ഖ്യയെബ്ബലാൽസംഗം ചെയ്‌വാൻ, 

ഉണ്ടാകാം ചിലരെല്ലാം ഗാന്ധിസൂക്തികൾ തങ്ക- 
ച്ചെണ്ടിട്ടൊരിക്കാലത്തും കവിതേ, ക്ഷമിക്കൂ നീ! 

ഇടയൻ പുല്ലാങ്കുഴൽവിളിക്കെ,ക്കത്തിക്കാളും 
ചുടുവെയ്‌ലതേറ്റേറ്റു പൂനിലാവായിപ്പോകെ; 

ആയതിൻ തരംഗങ്ങളുമ്മവെച്ചാനന്ദത്താ- 
ലാലോലലതാളികൾ മൊട്ടിട്ടു ചിരിക്കവേ; 

മയിലാടവേ, മരക്കൊമ്പുകൾതോറും നിന്നു 
മലയാനിലൻ മർമ്മരാശംസ വർഷിക്കവേ; 

കുറ്റിക്കാടുകൾക്കുള്ളിൽക്കശ്മലസൃഗാലന്മാർ 
പറ്റിച്ചേർന്നോ,രിയിട്ടു പുച്ഛിച്ചാൽ ഫലമെന്തേ? 

ഇരുളിലുലൂകങ്ങൾ മുഷിഞ്ഞുമൂളീടിലും 
സരസം വിണ്ണിൽപ്പൊങ്ങി രാപ്പാടിയെത്തിപ്പാടും. 

എന്നോമൽക്കവിതേ, നീയിടറായ്കണുപോലും; 

നിന്നെയോമനിക്കുവാൻ കാത്തുനിൽക്കുന്നൂ കാലം. 

ഇന്നു നിൻചുറ്റുമപസ്മാരത്തിൻ ഞെരക്കങ്ങൾ 
നിന്നിടാം തത്തിത്തത്തി, നാളത്തെ പ്രഭാതത്തിൽ, 

അവതൻ നേർത്തു നേർത്ത മാറ്റൊലിപോലും മായു;- 
മവമാനിതയായ്‌ നീ മറുകില്ലൊരിക്കലും. 

എത്രനാൾ നിഗൂഢമാ നിർലജ്ജപ്രചരണ- 
ബുദ്ബുദവ്രാതം നിൽക്കും 'പുഴ'തന്നൊഴുക്കുത്തിൽ? 

വിണ്ണിൽവെച്ചീശൻ നിന്നെയഭ്യസിപ്പിച്ചൂ, നീയീ 
മന്നിൽ വന്നേവം വീണവായിക്കാൻ, നൃത്തംചെയ്‌വാൻ 

ആരോടുമനുവാദം ചോദിച്ചല്ലതിനു നീ- 
യാരംഭിച്ചിതു,മിത്രനാളതു തുടർന്നതും. 

അതിനാ,ലേതോ ചില കോമാളിവേഷക്കാർ വ- 

ന്നരുതെന്നാജ്ഞാപിച്ചാൽക്കൂസുകില്ലെള്ളോളം നീ. 

നീയറിഞ്ഞിട്ടില്ലൊട്ടുമിന്നോളം പരാജയം; 
നീയവഗണിക്കയേ ചെയ്തിടൂ പരിഹാസം. 

ഏതെല്ലാം നെറ്റിത്തടം ചുളുങ്ങിക്കോട്ടേ, നീ നിൻ 
സ്വതന്ത്ര്യപ്രകാശത്തിൽ സ്വച്ഛന്ദം നൃത്തം ചെയ്യൂ! 

അലിവുള്ളവർ നിന്നെയഭിനന്ദിക്കും, കാലം 

വിലവെച്ചീടും നിന്റെ വിശ്വമോഹനനൃത്തം. 

നീയൊട്ടുമിടറായ്കെൻ കവിതേ-പറക്കുന്നൂ 

നീളെ നിൻ ജയക്കൊടി- തുടരൂ നിൻനൃത്തം നീ! 

ഹസ്തതാഡനഘോഷമദ്ധ്യത്തിൽ പതിവാണൊ- 
രിത്തിരി കൂക്കംവിളി,യെങ്കിലേ രസമുള്ളൂ. 

ഗുരുത്വം കെടുത്തുകില്ലക്കൂട്ടർ: മാഹാത്മാക്കൾ 
ധരിപൂ പിതാമഹന്മാരുടെ പാരമ്പര്യം. 

മർത്ത്യരാണിന്നെന്നാലുമുത്ഭവമോർമ്മിക്കണ്ടേ?- 
മർക്കടങ്ങളെ,യത്ര പെട്ടെന്നു മറക്കാമോ?... 

മറ്റുള്ളോർ ചവച്ചിട്ടോരെല്ലുകൾ തക്കം നോക്കി- 
ക്കട്ടെടു,ത്തവ കാർന്നു ശൗര്യത്തിൻ ഭാവം കാട്ടി, 

ഉല്ലസൽസുധാകരനുയരുംനേരം,കഷ്ട- 
മല്ലിലാ ശ്വാനം പാർത്തുനിന്നെത്ര കുരയ്ക്കട്ടേ

 

ഫലമെന്തതുകൊണ്ടു?- മേൽക്കുമേൽപ്പൊങ്ങിപ്പര- 
ന്നലതല്ലിടും നിജ കീർത്തികൗമുദിയെങ്ങും! 

ഇടറാ,യ്കിടറായ്കെൻ കവിതേ,സവിലാസ- 
നടനം തുടരൂ നീ, വിശ്വമോഹിനിയായി! 
Users Awards

#2 Vanampaadi

Vanampaadi

  Best Topic Maintainer -2016

 • Super Moderator
 • 66,921 posts
42,967
Professional
 • Location:Dubai
 • Interests:Kaattaruviyude sangeetham kaathorkkan,, Kodamanjhu pozhiyunna kunninmele thanichirikkan,, Mazhayude nanutha sparsham ettu vanghaan
 • Gender:Female
 • Country: Country Flag
 • Current: Country Flag

Posted 04 May 2015 - 11:51 AM

Hariz :thnq: :)
Users Awards

Also tagged with one or more of these keywords: എന്റെ കവിത, ചങ്ങമ്പുഴ, ente kavitha, changapuzha, kavitha, malayalam poem

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users